Bài viết mới nhất

DRUM CIRCLE , COMING SOON !


Tối 31/7 và 1/8 từ 7h30 đến 9h30 Cọp Phi Châu cùng bạn bè sẽ hướng dẫn mọi người và chơi djembe tại bờ sông Bạch Đằng đối diện Bảo Tàng Chăm, thành phố Đà Nẵng.

On the evening of July 31 and August 1 from 7.30 to 9.30, Cop Phi Chau and his friends will guide everyone and play djembe on the Bach Dang riverside opposite Museum of Cham Sculpture., Danang city.

Tin liên quan

Back To Top