Bài viết mới nhất

CORONA

DJEMBE & AFRICAN MASK CLICK HERE 

Vì sao con người phải chết ?

Một kỳ vọng thực tế cũng đòi hỏi chúng ta chấp nhận rằng khoảng thời gian đã định của một người trên trái đất phải nằm trong giới hạn cho phép phù hợp với sự tiếp tục tồn tại của loài người chúng ta . Vì tất cả đều là lộc trời cho , loài người chỉ là một phần của hệ sinh thái như các hình thải động vật hoặc thực vật khác , và tự nhiên không hề phân biệt . Chúng ta chết để thế giới có thể tiếp tục sống . Chúng ta đã được trao cho điều kỳ diệu là sự sống bởi vì hàng triệu triệu sinh vật sống đã lót đường cho chúng ta rồi sau đó đã chết đi – theo nghĩa nào đó , là cho chúng ta . Đến lượt mình , chúng ta chết đi để những người khác có thể sống . Trong sự cân bằng của vạn vật tự nhiên , bi kịch của cá nhân đơn lẻ trở thành chiến thắng của sự sống đang tiếp diễn .(Theo How we die )

 

 

Tin liên quan

Back To Top