Bài viết mới nhất

Đôi điều về Bến Sông Buồn / Bến My Lăng

Ca khúc Bến sông buồn đã hình thành từ bến My Lăng như thế nào . Một clip trong đêm " Thương chốn quê nhà " 14/05/2018 tại An Nhơn Water Park sẽ thổ lộ đôi điều về hoàn cảnh ra đời ca khúc này  .

 

Tin liên quan

Back To Top